Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
iPod icon
Notes icon
Maps icon
Settings icon
Safari icon
Stocks icon
Weather icon
Camera icon
iPhone icon
Text icon
Calculator icon
Photos icon