Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Dragonfruit icon
Banana icon
Green Apple icon
Strawberry icon
Red Apple icon
Lemon icon
Peach icon
Watermelon icon
Yellow Apple icon
Passionfruit icon
Clementine icon
Pomegranate icon
Pear icon
Orange icon
Apricot icon
Cherry icon
Blueberry icon
Plum icon
Grape icon
Mango icon
Raspberry icon
Pineapple icon