Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Grapefruit icon
Maracuja icon
Starfruit icon
Coconut icon
Watermelon icon
Cherry icon
Banana icon
Strawberry icon
Apple icon
Lime icon
Kiwi icon
Lemon icon