Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Dragonfruit icon
Pear icon
Plum icon
Watermelon icon
Raspberry icon
Red Apple icon
Mango icon
Grape icon