Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Grape icon
Lemon icon
Banana icon
Mango icon
Peach icon
Red Apple icon
Cherry icon
Dragonfruit icon
Watermelon icon
Clementine icon
Orange icon
Green Apple icon
Apricot icon
Plum icon
Pineapple icon
Passionfruit icon
Yellow Apple icon
Pear icon
Blueberry icon
Pomegranate icon
Strawberry icon
Raspberry icon