Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Address Book icon
Frog icon
Chart Pie icon
Turtle icon
Snake icon
Shopping Basket icon
Plus icon
Alligator icon
Crocodile icon