Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Blue matreshka upper part icon
Tube icon
Lipstick icon
Nail polish icon
Eye icon
Cosmetic brush icon
Blue matreshka lower part icon
Cream icon
Pink pencil icon
Red matreshka upper part icon
Sheet of paper icon
iPhone retro white icon
Red matreshka lower part icon
Macbook icon
Lips icon
Macmini icon
Mascara icon
Black pencil icon