Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Tube icon
Red matreshka lower part icon
Macmini icon
Mascara icon
Lipstick icon
Nail polish icon
Black pencil icon
Blue matreshka upper part icon
Cosmetic brush icon
Pink pencil icon
Lips icon
Cream icon
Eye icon
iPhone retro white icon
Blue matreshka lower part icon
Macbook icon
Red matreshka upper part icon