Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Red matreshka lower part icon
Lipstick icon
Tube icon
Cosmetic brush icon
Mascara icon
Eye icon
Black pencil icon
Lips icon
iPhone retro white icon
Red matreshka upper part icon
Cream icon
Macbook icon
Macmini icon
Pink pencil icon
Nail polish icon
Blue matreshka lower part icon
Blue matreshka upper part icon