Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Lemon icon
Pomegranate icon
Mango icon
Passionfruit icon
Red Apple icon
Raspberry icon
Banana icon
Plum icon