Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu

Furl Icon

Furl icon
Donation to designer
Designer: Custom Icon Design
Iconpack: Pretty Social Media Icons (93 icons)
License: Free for non-commercial use.
Commercial usage: Buy commercial license here: http://www.customicondesign.com/free-icon/pretty-social-media-icon-part-1
Download Icon / 256px
All Download Formats

Preview other sizes:

Furl icon
Furl icon
Furl icon
Tags: furl network social logo

More icons with these tags:

Furl icon
Furl icon
Social balloon furl icon
Furl icon
Furl icon
Furl icon
Furl icon
Furl icon
Furl icon
Furl icon

More icons from the "Pretty Social Media Icons" icon pack:

     
Dopplr icon
Linkedin icon
Yahoo icon
Skype icon
Ipod icon
Sharethis icon
Vimeo icon
Mixx icon
Bebo icon
Dzone 1 icon
Mobileme icon
Diigo icon
Facebook icon
Stumbleupon icon
Reddit icon
     
Show all
× Download this icon:
"Furl Icon"
All Formats
PNG:48px64px128px256px
Favicon:16px24px32px
Windows:Download ICO
Mac:Download ICNS
Link (CDN)
Insert this HTML-Code into your website to add this icon:

<img src="https://icons.iconarchive.com/icons/custom-icon-design/pretty-social-media/128/furl-icon.png" width="128" height="128">
Copy HTML-Code